BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Tillfällig övernattning

Ska ni övernatta tillfälligt med ett större antal människor i Ale eller Kungälvs kommun? Skicka in din anmälan till oss senast 7 arbetsdagar innan.

Ibland övernattar grupper i lokaler som inte är avsedda för övernattning, utan byggnadens brandskydd är anpassat för den dagliga verksamheten. Det är då viktigt att komma ihåg att en sådan byggnad kan sakna visst nödvändigt brandskydd.


När verksamhetens huvudsyfte är tillfällig övernattning så klassas det som hotell som har höga krav gällande brandskydd. Enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är det ägarens och nyttjanderättshavarens skyldighet att tillse att skäligt brandskydd finns i lokalen. Det är också ägarens och nyttjanderättshavares ansvar att i skälig omfattning förebygga brand eller annan olyckshändelse. Vid enstaka tillfälliga övernattningar i andra lokaler måste man därför anpassa och säkerställa ett skäligt brandskydd.


Om du ska arrangera en tillfällig övernattning så ställs det därför vissa krav på dig och vi vill också att du meddelar oss senast 7 arbetsdagar innan övernattningen är tänkt att ske. För att skapa förutsättningar för att övernattningen sker på ett betryggande sätt så önskar vi att du som hyresvärd och hyresgäst tar del och följer instruktionerna i vårt PM för Tillfällig övernattningPDF. Där kan du läsa mer om vilka krav som gäller dig och vilken nivå Bohus räddningstjänstförbund anser är skäligt att ställa på brandskyddet vid tillfällig övernattning.


I slutet av PM:et finns även ett formulär som vi vill att du fyller i och skickar in till tjänstgörande insatsledare på adressen insatsledare@borf.se.


Formuläret för anmälan om tillfällig övernattning finns även separat här.PDF

Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar
Läs mer om tips för att öka säkerheten på din utlandsresa

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumereralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster | Tyck till | Logga inlänk till annan webbplats | Bohus Räddningstjänstförbund ©