BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Tillsyn

Enligt Lag om skydd mot olyckor ska den enskilde vidta de åtgärder som behövs för att minimera risken för olycka. Vi på Bohus Räddningstjänstförbund har fått ansvaret att se till att dessa lagar efterlevs.

I Lag om skydd mot olyckor (2003:778)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beskrivs såväl den enskildes skyldigheter som kommunens. För den enskilde (medborgaren, fastighetsägaren, företagaren, kommunala verksamheter m.fl.) innebär lagen kort att han/hon ska vidtaga de åtgärder som behövs för att minimera risken för olycka.


Kommunen är tillsynsmyndighet och ska se till att dessa lagar efterlevs. Ale och Kungälvs kommun har enligt förbundsordningen överlåtit tillsynsansvaret enligt LSO och LBE till Bohus räddningstjänstförbund.
 
Tillsynsverksamheten planeras genom verksamhetsplanering, både på lång sikt och inför varje verksamhetsår i form av en tillsynsplan. Tillsynsarbetet i BORF planeras utifrån en prioriteringsmodell med utgångspunkt objektserfarenhet och värdering av innehållet i skriftliga redogörelser för brandskyddet samt inträffade händelser.


Inom förbundets medlemskommuner bedöms det finns ca 660 st objekt (Ale: 290 st, Kungälv: 370 st) som bedöms utgöra föremål för tillsyn (bostadshus är inte inräknade i dessa objekt).
 
Tillsyn görs under olika benämningar:


Planerad tillsyn


En planerad tillsyn av vissa objekt. Även vid besök i samband med tillståndsansökningar (LBE, alkohol etc).


Annan tillsyn:


  • Tillsyn direkt: Händelsestyrd tillsyn som genomförs efter inträffad händelse eller efter anmälan om missförhållanden.
  • Tematillsyn: Tillsyn i samband med förändring av riskbilden i exempelvis krogar, restauranger och hotell mm. inför större evenemang.


Vid platsbesök i samband med remiss till räddningstjänsten vid tillståndsansökan för brandfarlig och explosiv varor, tillstånd för alkoholservering ska även tillsyn enligt LSO genomföras.


Kommunen, och i detta fall Bohus räddningstjänstförbund, har rätt att ta ut en avgift för tillsyn enligt LSO och LBE. Enligt den konstruktion av taxa som tillämpas idag så omfattar grundavgiften kostnader för förberedelser, besiktning, resor, protokollskrivning samt en timme på plats. Därefter debiteras ett timpris för tidsåtgång vid tillsynen för varje påbörjad halvtimme. Vid efterbesök tillämpas timtaxa. I dagsläget räknas taxan upp årligen efter index.Telefon: 0303 - 33 47 00

 

E-post: raddning@borf.se

Ladda ner

Besök Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida
Brandskyddsföreningen
Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar
Läs mer om tips för att öka säkerheten på din utlandsresa

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumereralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster | Tyck till | Logga inlänk till annan webbplats | Bohus Räddningstjänstförbund ©