BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Företag och organisationer


Hos ett företag eller organisation är det bara en part som kan garantera en god brandsäkerhet - nämligen verksamheten själv. Ansvar för brandsäkerheten ligger hos den enskilde.


De lagar som idag reglerar ansvar för brandskyddet är Lag om skydd mot olyckor (LSO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som trädde i kraft 2004. Lagen markerar tydligt att ansvar för brandskydd ligger hos den enskilde, både som privatperson och som företagare. Man ska som enskild eller näringsidkare själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra brand och begränsa skador som en brand kan orsaka.


När det gäller hantering av brand- och explosiva varor som exempelvis hantering av gasol, bensin och fyrverkerier mm så regleras detta i Lag om brandfarliga och explosiva varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Räddningstjänstens roll


Räddningstjänsten spelar en ganska liten roll i ett företags säkerhetsarbete. Att säkerställa att risken för olyckor minimeras kan bara verksamheten själva göra. Vid den tillsyn som vi genomför kan vissa brister upptäckas, men detta ger aldrig ett heltäckande skydd utan kan bara hjälpa till att minska sannolikheten för en brand och hjälpa till att skapa förutsättningar att reducera konsekvenserna av en olycka.


Givetvis rycker räddningstjänsten ut om en olycka skulle inträffa, men oftast kan vi bara reducera konsekvensen av olyckan. Vi anser därför att det är bättre att en brandskyddsutbildad person släcker en liten brand tidigt än att räddningstjänsten försöker släcka och hindra spridning av en omfattande brand tio minuter senare.


För att skapa förutsättningar för vårt uppdrag och för er att skapa ett bra brandskydd och kunna följa de lagar och regler så ges nedan en kort presentation av de frågor som vi oftast hanterar. I vänsterspalten finns mer djupgående information att ta del av.


Automatiska brandlarm


Vi administrerar avtal om automatiska brandlarm som innebär att räddningstjänsten åker ut vid larm från en anläggning. För att vi ska kunna göra ett bra jobb när vi rycker ut så behöver vi förutom nycklar till anläggningen och avtal också annan information om er anläggning.

Läs mer här.


Brandfarlig & explosiv vara


Verksamheter eller företag som hanterar brandfarliga eller explosiva varor i större mängd ska ha tillstånd.

Läs mer här.


Skriftlig redogörelse


Verksamheter där risken och följderna av en brand bedöms särskilt stora, som i till exempel skolor, samlingslokaler, hotell, sjukhus och industrier, är dessutom skyldiga att skriftligen redovisa hur man arbetar med brandskyddet. Redogörelsen som kallas ”Skriftlig redogörelse för Ale och Kungälvs kommunerPDF” ska lämnas till Bohus Räddningstjänstförbund.

Läs mer här.


Systematiskt brandskyddsarbete SBA


För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete (SBA), d.v.s ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar. Är det du eller fastighetsägaren som ska sköta om brandlarmet? Vem i organisationen ansvarar för brandskyddet? Hur vet du att dina branddörrar fungerar? Vilken kompetens bör dina anställda ha? Frågorna kan tyckas många, men i själva verket är det ganska lätt att få igång ett systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer här.


Tillfällig övernattning 


Ibland övernattar grupper i lokaler som inte är avsedda för övernattning, där brandskyddet är anpassat för den dagliga verksamheten som exempelvis skolor, klubbstugor, idrottsanläggningar och liknade. Då är det viktigt att komma ihåg att en sådan byggnad egentligen inte är utformad för att sova i och kan därför sakna nödvändigt brandskydd.


För att skapa förutsättningar för att övernattning ska kunna ske på ett betryggande sätt så önskar vi att ni som hyresvärd och hyresgäst tar del av och följer våra råd och anvisningar för tillgängligt arbetePDF samt underrättar oss minst 7 arbetsdagar i förväg.

Läs mer här.


Tillsyn


Genom tillsynsbesök, så kallad tillsyn, kan räddningstjänsten kontrollera att olika verksamheter håller en skälig nivå på sitt brandskydd. Ansvaret för brandskyddet ligger på byggnadens ägare och/eller verksamhetsutövare. Räddningstjänsten gör även tillsyn för att kontrollera hanteringen av brandfarliga varor.

Läs mer här.


Utbildning


Bohus Räddningstjänstförbund erbjuder ett antal utbildningar varje år för dig som är anställd eller som behöver utbilda dina anställda.

Läs mer här.


Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar
Läs mer om tips för att öka säkerheten på din utlandsresa

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumereralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster | Tyck till | Logga inlänk till annan webbplats | Bohus Räddningstjänstförbund ©