BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Sotning

Sotning genomförs bl.a. för att minska risken för bränder. Kommunen kan tillåta fastighetsägare att utföra sotningen själv, även kallat egensotning.

Vill du sota i din egen fastighet? Gå vidare till sidan för "Egensotning".


Sotningsverksamheten är indelad i två delar; sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Avgifter och arvoden för sotning och kontroll fastställs av kommunen efter centrala direktiv från skorstensfejarmästarnas riksförbund samt kommunförbundet. 


Vem genomför sotningen i Kungälv och Ale?


Brandskyddskontrollen genomförs av Kungälvs Sotarna ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Kungälv och av Nomida ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Ale enligt avtal med kommunen och debiteras enligt av kommunen fastställd taxa:


Taxa för sotning i KungälvPDF

Taxa för Ale saknas för tillfället


Vem utför brandskyddskontroll?


Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Vid brandskyddskontrollen krävs tillträde till alla utrymmen där rökkanalen passerar. 


Taxa för brandskyddskontroll i KungälvPDF

Taxa för Ale saknas för tillfälletKontaktuppgifter


Kungälvs Sotarna AB

Traktorgatan 7

442 40 Kungälv, Sverige


Telefon: 0303 - 923 88


Hemsida: http://www.kungalvssotarna.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


----------------------


Nomida AB


Älvvägen 13

446 37 ÄLVÄNGEN

Telefon: 070 381 08 18


Hemsida: http://www.nomida.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar
Läs mer om tips för att öka säkerheten på din utlandsresa

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumereralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster | Tyck till | Logga inlänk till annan webbplats | Bohus Räddningstjänstförbund ©